Vi har licens för att reparera/renovera pallar som inte är dugliga enligt norm. Detta har vi genom större investering automatiserat för att hålla ett konstant lager med transportsäkrade pallar till våra kunder .

Se vår film om hur vi hanterar och reparerar dina pallar: