Sortering

Kjell & Co sorterar de pallar som ska vidare till palldepå. På så vis slipper du fundera på om pallarna är godkända eller inte. Vi utbil­dar även er personal i pallsortering enligt SIS normer. Att plocka bort förorenade delar på pallarna ingår i reparationsstandarden och kontrolleras av våra miljöinspektörer samt DNV (Det Norske Veritas).

Miljö

Huvuddelen av allt lastemballage går att återanvända. Genom att tillhandahålla ett rikstäckande nätverk av insamlingsstationer där emballage och förpackningsavfall omhändertas och sorteras på bästa sätt kan vi minska vår miljöpåverkan. Vi samarbetar med Sveriges kommuner och återvinningsbolag för att säkerställa att allt emballage i vårt system dokumenteras och omhändertas på ett miljöriktigt sätt.

Trygghet

Som kund kan du känna dig trygg med att Kjell & Co alltid leve­rerar godkända produkter. Vi har ett lagstadgat producentansvar. Det innebär att du inte behöver bekymra dig över ansvar eller brott mot miljöbalken när du säljer emballaget vidare. Allt lastemballage som Kjell & Co levererar kontrolleras av auktoriserad personal för att upprätthålla den höga säkerhets- och miljöskyddsnivå som krävs, vare sig det gäller nya eller begagnade produkter.

Kvalitet

Lastemballaget ska hålla ändamålsenlig kvalitet. Därför erbjuder vi emballage i flera olika hållfasthetssteg. Lastemballaget är noggrant kontrollerat och uppfyller mer än väl alla miljö- och säkerhetskrav för yrkesmässigt bruk.

Ansvar

Kjell & Co dokumenterar och märker träembal­lage enligt förpackningsförordningen och EU´s förpackningsdirektiv. När lastemballage från Kjell & Co inte längre uppfyller tillfredsställande kvalitet tar vi emot dem kostnadsfritt.

Garanti

Vi har ett högt garantiåtagande på lastembal­lage. Allt från återköp till kostnadsfri återvinning. Garantiåtagandet är en del av vårt löfte om bra kvalitet och service till ett lågt pris.